http://boogbi.senjait.com/wp-content/uploads/2016/02/Dandilion_2.jpg

Våre tjenester

Bo og Bistand leverer individuelt tilpassede bo- og bistandstjenester til personer med særskilte behov, oftest personer med alvorlige psykiatriske og/eller nevrologiske lidelser med tilknyttet atferdsproblematikk.

Våre tjenester strekker seg fra døgnkontinuerlig botilbud inkl. omfattende omsorg og behandling, til timebasert bistand for avgrensede hjelpebehov i eget hjem.

Vi kan også etablere akutte hjelpetiltak (inkl. botilbud)  i de tilfeller hvor kommunen selv ikke makter å igangsette dette på kort varsel.

Det brukerrettede arbeidet skjer etter anerkjente faglige standarder og med løpende prosesstyring gjennom vårt system for internkontroll og kvalitetsforbedring. Dette systemet tilbyr også oppdragsgiver fortløpende rapportering av nøkkeldata.

Vi gjennomfører regelmessig trivselsundersøkelse for beboerne og deres pårørende.

Bo og Bistand har hovedkontor på Finnsnes, og utfører oppdrag for flere offentlige instanser. Våre oppdragsgivere er kommuner, helseforetak, UDI og Kriminalomsorgen.

Vi tilbyr våre tjenester uten geografisk begrensing.

Kontaktinformasjon

Telefon:(+47) 417 49 040
Mobil:417 49 040
Epost:post@boogbistand.no

POSTADRESSE
Bo og Bistand
Postboks 474
9305 Finnsnes