http://boogbi.senjait.com/wp-content/uploads/2016/02/Hand_house.png

Våre medarbeidere

Alle våre medarbeidere har helse/sosialfaglig utdanning og arbeidserfaring.

Vår personalgruppe består av yrkesgrupper som lege, psykolog, sykepleier, vernepleier, spesialpedagog, barnevernspedagog, sosionom og helsefagarbeider representert. De fleste av disse har også relevante videreutdanninger. Personalgruppen er svært stabil, hvilket sikrer kontinuitet i brukerrelasjonene.

Det er til en hver tid autorisert helsepersonell som har det faglige ansvaret for våre tjenester, og alle boenheter har regelmessig tilsyn av lege- og/eller psykologspesialist.

Alle medarbeidere snakker flytende norsk. Lønns- og arbeidsbetingelsene for våre medarbeidere er i tråd med hva som er vanlige i bransjen og i overensstemmelse med gjeldende avtale – og regelverk. Bo og Bistand utfører alle oppdrag i tråd med Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Kontaktinformasjon

Telefon:(+47) 417 49 040
Epost: post@boogbistand.no

POSTADRESSE
Bo og Bistand
Postboks 474
9305 Finnsnes