http://boogbi.senjait.com/wp-content/uploads/2016/02/dandilion-1.jpg

Bo og Bistands eiere har alle lang erfaring fra offentlig norsk helse- og sosialvesen, både på kommunalt og statlig nivå.

Alle er ansatt i 100 % stilling i firmaet og deltar aktivt i den daglige driften av foretaket. Eierne er:
LisaLisa Gresseth

Direktør Kommunikasjon og strategi.

Gresseth er sykepleier med lederutdanning og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Ved siden av bred klinisk erfaring har Gresseth bl.a. 10 års ledererfaring fra DPS Midt-Troms.

 

 

 

AnnfridAnn-Frid Myrlie

Direktør HR.

Myrlie er barnevernspedagog med videreutdanning i sosialt nettverksarbeid og psykisk helsearbeid. Myrlie har lang klinisk erfaring fra arbeid med personer med alvorlig adferdsproblematikk og utageringsproblematikk.

Kontaktinformasjon

Telefon:(+47) 417 49 040
Epost: post@boogbistand.no

POSTADRESSE
Bo og Bistand
Postboks 474
9305 Finnsnes