For personer med særskilte behov

Bo- og bistandstjenester

 

Våre tjenester strekker seg fra døgnkontinuerlig botilbud inkl. omfattende omsorg og behandling, til timebasert bistand for avgrensede hjelpebehov i eget hjem.

 

Kontakt oss :

Telefon:(+47) 958 14 956
Epost: post@boogbistand.no