Bo og Bistand er en omsorgsleverandør som bistår og supplerer det offentlige hjelpeapparatet i deres omsorgsoppgaver for både barn, ungdom og voksne.

Hva kan vi tilby?

Døgnkontinuerlig botilbud

med omfattende omsorg og bistand

Timebasert bistand

for avgrensede hjelpebehov i eget hjem

Vi legger til rette for selvstendighet gjennom utvikling og mestring av eget liv. Vi bidrar til trygghet, samhørighet, mestring og livskvalitet gjennom likeverd, respekt og omsorg.