Bo og Bistand

 

Vi er lokalisert i Olderhamna på Finnsnes,

Bo og Bistand er en omsorgsleverandør som bistår og supplerer det offentlige hjelpeapparatet i deres omsorgsoppgaver for både barn, ungdom og voksne.

 

Send oss gjerne en E-post

For barn og unge

 

Bo og Bistand AS  tror at det gode samarbeidet skapes gjennom kontakt og kjennskap til hverandre, til kulturen og til nærmiljøet. Hvert enkelt barn har krav på:

 

Et tilbud til barnets beste  Et faglig forsvarlig tilbud  Et helhetlig og koordinert tilbud

Hva vi kan tilby?

Vi har erfarne miljøterapeuter med  videreutdanning som kan hjelpe personer som sliter med psykiske eller sosiale utfordringer. Våre miljøterapeuter har kompetanse innenfor å tilrettelegge miljøet rundt en person, og skape trygge og stabile rammer for å kunne utvikle seg og mestre hverdagen.

Likeverd, trygghet og toleranse skaper mestring, respekt og trivsel.

Vi legger til rette for vekst og utvikling gjennom stabilitet, forutsigbarhet og mestring i et omsorgsmiljø preget av likeverd og respekt.

Bo og Bistand AS

Sjøgata 39

9300 Finnsnes

Telefon: (+ 47) 95814956
post@boogbistand.no