For barn og unge

Vi har tilbud for barn og unge med behov for trygge, forutsigbare voksne i et stabilt omsorgsmiljø.

Våre medarbeidere

Alle våre medarbeidere har helse og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning og arbeidserfaring.

Om Bo og bistand

Bo og Bistand har siden 2010 levert tilrettelagte tjenester til mennesker med ulike psykiske og fysiske utfordringer.

Likeverd, trygghet og toleranse skaper mestring, respekt og trivsel.

Vi legger til rette for vekst og utvikling gjennom stabilitet, forutsigbarhet og mestring i et omsorgsmiljø preget av likeverd og respekt.