Våre medarbeidere

Alle våre medarbeidere har helse og sosialfaglig, eller pedagogisk utdanning og arbeidserfaring.

Vår personalgruppe består av yrkesgrupper som lege, psykolog, sykepleier, vernepleier, spesialpedagog, barnevernspedagog, sosionom, helsefagarbeider, og barn og ungdomsarbeider.

Mange i vår personalgruppe har relevant videreutdanning.

Personalgruppen er svært stabil, hvilket sikrer kontinuitet i brukerrelasjonen.

Det er til enhver tid autorisert helsepersonell som har det medisinske ansvaret.

Autorisert helsepersonell

Det er til enhver tid autorisert helsepersonell som har det faglige ansvaret for våre tjenester, og alle boenheter har regelmessig tilsyn av lege- og/eller psykologspesialist.

Alle medarbeidere snakker flytende norsk. Lønns- og arbeidsbetingelsene for våre medarbeidere er i tråd med hva som er vanlige i bransjen og i overensstemmelse med gjeldende avtale – og regelverk. Bo og Bistand utfører alle oppdrag i tråd med Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Mennesker vil glemme hva du har sagt og hva du har gjort, men aldri glemme hvordan du fikk dem til å føle seg.

Maya Angelou

Amerikansk poet