Om Bo og Bistand

Bo og Bistand har siden 2010 supplert og bistått det offentlige hjelpeapparatet ved å gi tilbud om tilrettelagte tjenester til mennesker med ulike psykiske- og fysiske utfordringer.

Bo og Bistands eiere har Nord-Norsk tilhørighet, og har i flere år arbeidet med å gi helse- og omsorgstjenester både i offentlig helsesektor, og gjennom private helse- og omsorgsleverandører.

Bo og Bistand er en omsorgsleverandør i vekst.

Bo og Bistand tror at det gode samarbeidet skapes gjennom kontakt og kjennskap til hverandre, til kulturen og til nærmiljøet.

Bo og Bistand har hovedkontor på Finnsnes i Senja kommune, og samarbeider med flere kommuner i våre tre nordligste fylker.