For voksne

Bo og Bistand er en omsorgsleverandør som bistår og supplerer det offentlige hjelpeapparatet. Vi gir tilbud om heldøgns omsorg og bistand.

Våre medarbeidere

Alle våre medarbeidere har helse og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning og arbeidserfaring.

Om Bo og Bistand

Bo og Bistand har siden 2010 levert tilrettelagte tjenester til mennesker med ulike psykiske og fysiske utfordringer.

Likeverd, trygghet og toleranse skaper mestring, respekt og trivsel.

Vi legger til rette for vekst og utvikling gjennom stabilitet, forutsigbarhet og mestring i et omsorgsmiljø preget av likeverd og respekt.