For Voksne

Bo og Bistand er en omsorgsleverandør som bistår og supplerer det offentlige hjelpeapparatet. Vi gir tilbud om heldøgns omsorg og bistand.

Heldøgns omsorg for voksne beboere

Voksne beboere med utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelser
Voksne beboere med psykiske utfordringer, rus eller demens

Bo og Bistand er en Omsorgslevrandør som tilbyr ulike forebyggende tjenester for å hjelpe de som trenger støtte og veiledning i ulike livssituasjoner. Vårt team består av kvalifiserte fagpersoner som har ekspertise innenfor ulike områder.

Hva vi kan tilby?

Vi har erfarne miljøterapeuter med  videreutdanning som kan hjelpe personer som sliter med psykiske eller sosiale utfordringer. Våre miljøterapeuter har kompetanse innenfor å tilrettelegge miljøet rundt en person, og skape trygge og stabile rammer for å kunne utvikle seg og mestre hverdagen.