Våre Medarbeidere

Om oss

Bo og Bistand har siden 2010 supplert og bistått det offentlige hjelpeapparatet ved å gi tilbud om tilrettelagte tjenester til mennesker med ulike psykiske- og fysiske utfordringer.

Bo og Bistands eiere har Nord-Norsk tilhørighet, og har i flere år arbeidet med å gi helse- og omsorgstjenester både i offentlig helsesektor, og gjennom private helse- og omsorgsleverandører.

Bo og Bistand er en omsorgsleverandør i vekst.

Bo og Bistand tror at det gode samarbeidet skapes gjennom kontakt og kjennskap til hverandre, til kulturen og til nærmiljøet.

Bo og Bistand har hovedkontor i olderhavna på Finnsnes i Senja kommune, og samarbeider med flere kommuner i våre tre nordligste fylker.

Send oss gjerne en E-post

Våre Medarbeidere

Alle våre medarbeidere har helse og sosialfaglig, eller pedagogisk utdanning og arbeidserfaring.

Vår personalgruppe består av yrkesgrupper som lege, psykolog, sykepleier, vernepleier, spesialpedagog, barnevernspedagog, sosionom, helsefagarbeider, og barn og ungdomsarbeider.

Mange i vår personalgruppe har relevant videreutdanning.

Personalgruppen er svært stabil, hvilket sikrer kontinuitet i brukerrelasjonen.

Det er til enhver tid autorisert helsepersonell som har det medisinske ansvaret.

Send oss gjerne en E-post